OEM SERVICES

In addition to our core production capabilities, we offer comprehensive roasting services tailored to specific products, including ground coffee and instant options.

SOURCING WITH GAEA

Our proficient sourcing team excels not only in fulfilling our regular internal requirements but also in catering to specific external demands. This supplementary service complements our core offerings. You have the option to explore our existing best-selling and primary export product catalog. If you have specific requests such as premium-grade or Vietnamese Arabica beans, our team is readily available to assist.

SOURCING AND EXPORT EXPERTISE

While our central focus remains on agricultural products, notably green coffee beans, cacao, rice, and an array of spices, fruits, and marine foods, our expertise extends far beyond. Drawing upon our extensive local insights and experience within Vietnam, we are well-equipped to diversify our sourcing capabilities across various sectors. Our global reach spans continents, underscoring our unwavering commitment to facilitating international trade.

For tailor-made sourcing solutions, we invite you to connect with our specialized sourcing department.

Contact >

sourcing[at]gaea-global.com

TÌM NGUỒN VỚI GAEA

Là một công ty cà phê tận tâm, chuyên môn của chúng tôi nằm ở việc tỉ mỉ tìm kiếm cả sản phẩm và dịch vụ cà phê xanh và rang. Đội ngũ tìm nguồn của chúng tôi được trang bị đầy đủ và lành nghề trong việc thực hiện các yêu cầu cụ thể từ bên ngoài, ngoài việc tìm nguồn thường xuyên cho nhu cầu riêng và khách hàng của chúng tôi. Đây là một dịch vụ bổ sung mà chúng tôi cung cấp.

Trọng tâm chính của chúng tôi xoay quanh các sản phẩm nông sản, bao gồm cà phê xanh, ca cao, gạo và một loạt các loại gia vị, trái cây và hải sản. Tận dụng kiến thức địa phương rộng rãi và kinh nghiệm tại Việt Nam, chúng tôi mở rộng khả năng tìm nguồn sang các lĩnh vực và chủ đề đa dạng. Phạm vi hoạt động của chúng tôi trải dài đến các thị trường trên các lục địa khác nhau, thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc xuất khẩu toàn cầu.

Để có giải pháp tìm nguồn phù hợp, chúng tôi mời bạn liên hệ với bộ phận tìm nguồn chuyên nghiệp của chúng tôi.

WORKING AT GAEA GLOBAL-VN

Làm việc với chúng tôi

Tại GAEA GLOBAL, chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng mới, những người có chung niềm đam mê đối với mọi việc chúng tôi làm và mong muốn đạt được sự xuất sắc. Ứng tuyển cho công việc phù hợp với bạn hoặc gửi cho chúng tôi CV của bạn cho các vị trí tuyển dụng trong tương lai.

Không thể thấy bất kỳ vị trí hiện đang mở phù hợp với kỹ năng chuyên nghiệp của bạn?

Bạn vẫn có thể gửi cho chúng tôi Sơ yếu lý lịch của bạn. Đội ngũ của chúng tôi sẽ cân nhắc điều đó cho các lần tuyển dụng trong tương lai và sẽ liên hệ trực tiếp với bạn nếu hồ sơ của bạn phù hợp với những gì chúng tôi đang tìm kiếm.

We currently have no job openings